Zasady wyróżniania tekstu

Wyróżnianie tekściku niesie ze sobą wiele pozytywów. Przede wszystkim, tekst staje się bardziej urozmaicony, po następne wyróżnione zostają w nim ważne treści, po trzecie na podniesieniu wartości zyskuje ocena wizualna pracy.

Do rodzajów wyróżnień tekściku zaliczają się kursywa, boldowanie i podkreślanie. Wyróżnienia takie są zaliczane do szablonowych funkcji edycji czcionki, w jakie zaopatrzone są edytory tekściku.

Kursywa

Kursywa to nic odmiennego niż pochylenie czcionki. Używa się to swoją drogą, np. przy cytowaniu albo wprowadzaniu obcojęzycznych terminów. Kursywę w bardzo wielu przypadkach także wykorzystuje się, jeżeli już tworzy się podpisy rysunków oraz tabel. Ażeby uaktywnić rolę kursywy, wystarczy wystukać na klawiaturze kombinację klawiszy Ctrl I albo kliknąć na pasku formatowania u góry ekranu przycisk z pochylonym „I”.

Bold

Boldowanie to pogrubianie czcionki. Wykorzystuje się je częściej dla wyróżnienia tytułów bądź śródtytułów. Nie wolno jego jednakże stosować zbyt kilka w tekście znaczącym, albowiem pogrubione słowo wysoce rzuca się w nasze oczka oraz może odwracać wzgląd od kluczowych wiadomości tekściku. Boldowanie uruchamiamy kombinacją klawiszy Ctrl B bądź klikamy na przycisk na pasku formatowania z pogrubionym „B”.

Podkreślenie

Kolejnym rodzajem wyróżnienia używanym w tekstach może być podkreślenie. Używa się je częstokroć, ażeby podkreślić, iż jakiś fragment tekściku jest niebywale istotny, zawiera zasadnicze wiadomości, może to być np. jakaś hipoteza sformułowana na bazie obszernych wniosków, do jakiej w toku czytania pracy częstokroć się wraca. Podkreślenie zyskuje się przez wybranie kombinacji klawiszy Ctrl U bądź kliknięcie na pasku narzędzi ikonki z podkreślonym „U”.

Generalnie licencjaty powinny zawierać w sobie przeróżne typy wyróżnień, jakie pozwoliłyby czytelnikowi rozeznać się, na jakie zagadnienia powinien zwrócić specjalną uwagę. Właściwie widziane jest jeszcze wykorzystywanie kursywy, której z kolei posługuje się w nieco różnorakich celach niżby podkreśleń czy boldowania, a chodzi w tym miejscu głównie o stronę wizualno-estetyczną pracy, ale ponadto wyróżnianie słów pochodzenia obcego.